Welkom op de website van Stichting Tijden van Verademing

Tijden van Verademing wil rust en ruimte geven aan alles wat leeft en beheert daartoe een stuk land en dijk in de Zak van Zuid-Beveland waar de principes die God in de Bijbel gegeven heeft worden toegepast. 

… maar God heeft vervuld wat hij tevoren heeft verkondigd door de mond van alle profeten: dat zijn gezalfde zou lijden; komt dan tot inkeer en omkeer, daartoe dat uw zonden worden uitgewist, opdat van het aanschijn des Heren momenten van verademing mogen komen, en hij zal zenden de voor u bestemde gezalfde: Jezus die te gast moet zijn in de hemel tot aan de tijden van het herstel van alle dingen waarvan God heeft gesproken door de mond van de zijn heilige profeten sinds eeuwig;

Handelingen 3: 18 – 21 (Naardense bijbel)

De tekst is geciteerd uit het boek over de handelingen van de apostelen, waarin de apostel Petrus spreekt tegen een menigte in Jeruzalem. De mensen houden hem en Johannes vast omdat zij zonet zomaar een man hebben genezen die verlamd was vanaf zijn geboorte. Petrus legt uit dat zij deze man hebben genezen, maar uit kracht van de God van hun vader Abraham en zijn zoon Jezus Christus. In zijn toespraak legt hij ondermeer uit dat er nu genezing en herstel mogelijk is tot aan de tijd dat het totale herstel van hemel en aarde zal zijn aangebroken.

  • Jaarverslag 2021

    Vanwege de drukte met het eigen bedrijf is er op het landje van Melk en Honingh niet veel gebeurd, behalve het jaarlijkse beheer. Begin 2021 kwamen er een paar jongeren helpen met het afzetten van de houtsingel aan het eind van het perceel. De eiken en de haagbeuken in de singel zijn in 2008 geplant … Lees meer

  • Jaarverslag 2020

    Akker Ik heb onder het maaisel bonen gezaaid en een strook huttentut. Dit is vrijwel allemaal mislukt. Door de laag maaisel bleef de bodem goed vochtig (extreem droog voorjaar!!), maar daardoor hadden de muizen vrij spel. Deze hebben alle zaden opgegeten. Voor de huttentut had ik het maaisel weg gehaald. Daardoor droogde de bodem zo … Lees meer

  • Jaarverslag 2019

    Jaarverslag 2019 Akker Ik heb dit jaar opnieuw aardappelen gepoot. Eerst moest de grond worden verbeterd. Daarom heb ik een groot deel van alle maaisel op rillen op de bodem gelegd. Hierdoor kan het organisch gehalte van de bodem verbeteren. Ook dit jaar was er een droge periode waarin ik geen water kon geven. Van … Lees meer