Werd je als dienstknecht geroepen

Visie

De stichting TvV heeft geen doel. Met de stichting wil ik vorm geven aan een manier van leven. De stichting beheert ongeveer 1 hectare land in de Noordpolder tussen Driewegen en Ellewoutsdijk in Zeeland. Hierop wil ik mijn eigen voedsel verbouwen op een manier die rekening houdt met de andere schepsels die hier in de streek voorkomen. Ik wil dat doen met behulp van de richtlijnen die de wet van Mozes in het eerste testament worden gegeven, maar dan met een nieuw testamentische bril gelezen.

Ik probeer mijn leven zo in te richten dat ik zelf kan voorzien in voedsel, water, energie, bouwmateriaal in de vorm van een kleinschalig zelfvoorziend bedrijf, in het engels “smallholding” genaamd. Ik ben daartoe geinspireerd door de televisieserie “De Good Life” die in de jaren zeventig werd uitgezonden. Natuurlijk heb ik ook de boeken van John Seymour gelezen over self sufficiency: “Leven van het Land” en “Zorg voor het land”. Op een hoger abstractieniveau hebben de boeken van Bob Goudzwaard en E.F. Schumacher mij geinspireerd om na te denken en vorm te geven aan een kleinschaliger en rechtvaardiger economie.

Romeinse boerderij

Op het terrein wil ik een kleine boerderij uit de Romeinse tijd nabouwen. Tijdens de aanleg van de Westerscheldetunnel is archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn verschillende ‘platte gronden’ van boerderijen uit de periode 50  – 150 na Christus in het veen gevonden. Een ervan, de kleinste, maar meest compleet teruggevonden, wil ik nabouwen. Het zal geen exacte of complete reconstructie zijn, want de verschillende houtsoorten van wilg, els en berk zal ik vervangen door duurzamer eiken. Deze houtsoort werd overigens ook gebruikt, maar was in de directe omgeving niet voorhanden.

Ik wil niet dat het een soort museumboerderij wordt, maar een ‘werkend’ kleinschalig landbouwsysteem. Het is een aanklacht tegen de moderne industriele landbouw, waarvan algemeen wordt geacht dat die de vooruitgang heeft gebracht. Nog steeds bestaat over een groot gedeelte van de wereld deze manier van kleinschalige landbouw. Vaak wordt dit systeem van kleine boerderijen platgemaakt door de moderne industriele landbouw, waarbij de kleine boeren wegtrekken, marginale gebieden ontvolken, inheemse rassen verdwijnen. Dit gebeurt nog steeds! Ik wil laten zien dat we terug kunnen. Dat we terug moeten; dat wij terug moeten!

In de directe omgeving wil ik een paar kleine akkertjes voor spelt, haver en gerst aanleggen. Dit past goed in het idee van zelfvoorziening; in die tijd voorzagen de bewoners grotendeels zelf in alles wat zij nodig hadden. Misschien komen er ook een paar schapen en geiten en een paar koeien, want die liet men indertijd op de schorren grazen.

Literatuur:

Wonen op het veen, Ellewoutsdijk in de Romeinse tijd, Paul van der Heijden en Maaike Sier, Uitgeverij Matrijs, Utrecht 2006

Ellewoutsdijk in de Romeinse tijd, Maaike Sier (red.), ADC ArcheoProjecten, Bunschoten 2003.