Werd je als dienstknecht geroepen?

laat je dat niet deren;

Maar als je ook een vrij man kunt worden,

gebruik dan liever die kans

I Korinthiers 7: 21

Ik ben een slaaf. Ik verhuur mijn lichaam en talenten aan een stichting voor landschapsbeheer en krijg daarvoor geld, waarmee ik in mijn levensonderhoud kan voorzien. Zo bezien zijn velen van ons slaaf, maar de meesten zullen daar niet mee zitten. Ik wel.

Mijn voorouders hebben minstens 400 jaar in het laagveen van Waterland oost geboerd. In hoeverre ze dat beseften weet ik niet, maar het oude Germaanse ideaal van een eigen heim, zonder onderhorig te zijn aan een herenboer zullen ze misschien hebben nagestreefd.

Mijn moeder vertelde mij als kind het verhaal van een arme familie die werkte voor een fabriek waarmee ze geld verdienenden, dat ze vervolgens moesten besteden in de winkels van dezelfde fabriek. Om uit die cirkel te breken stelde de moeder van het gezin voor om zeer spaarzaam te zijn en geld opzij te zetten en te ontsnappen uit hun uitzichtloos bestaan. Dat lukt hen op een gegeven moment en kunnen zij op een eigen boerenbedrijfje leven.

Tom Good uit de Britse serie “The good life” (1973) besluit op zijn 40ste verjaardag ook te ontsnappen uit “this mortal coil”. Hij en zijn vrouw Barbara willen uit de cirkel van geld verdienen om weer uit te geven aan zaken die slechts afleiding en geen voldoening bieden. In hun deftige woonwijk Surbiton beginnen ze een small holding en verbouwen zelf hun voedsel etc.

Deze verhalen ben ik nooit vergeten en ik probeer er in mijn kleine leventje ook vorm aan te geven. Natuurlijk is die vrijheid relatief; het is meer een keus voor ergens anders aan gebonden zijn. Dat is wat Paulus bedoelt in zijn fragment uit de eerste brief aan de Korinthiers. We moeten er geen halszaak van maken: wie als slaaf wordt geroepen is een vrijgelatene van de Heer; wie als vrije wordt geroepen is een dienstknecht van Christus. Ik zal proberen om vrij van financiele schulden (hypotheek) af te komen, vrij van het geprivatiseerde energiebedrijf elektriciteit opwekken, vrij van de genetisch gemanipuleerde rotzooi van multinationals mijn brood eten. Wie weet of ik het ‘teken van het beest’ op mijn voorhoofd moet weigeren aan te nemen en als outcast met de andere ‘misdadigers’ onderduiken, maar voorlopig houd ik mijn paspoort, het staatsburgerschap van het herstelde Romeinse rijk en mijn ziektekostenvezekering. Helemaal autonoom word ik nooit, maar ik probeer ver te komen.