Logo

Het logo van de stichting is een zandloper. De grap van het logo is de opengeslagen deksel, waardoor iemand er wat zand bij kan vullen om de tijd de verlengen. Ik geloof namelijk niet in een de wereld als een gesloten systeem; niet in dat het vanzelf is ontstaan of door een of andere god is gemaakt en ooit een keer vernietigd zal worden, noch in eindeloos rad van avontuur dat eindeloos wordt omgedraaid en opnieuw begint. Het bovenste gedeelte van de zandloper is de hemel; het onderste gedeelte de aarde. God schiep deze hemel en aarde. Bovendien onderhoudt hij ze, zodat beide woonplaatsen zijn voor alle verschillende schepsels. Wij mensen zouden ook een belangrijke rol in het beheer van de schepping spelen, maar daar is op zijn zachtst gezegd weinig van gekomen. Wij mensen hebben scheiding gemaakt tussen God en ons, tussen hemel en aarde, tussen mensen onderling en tussen ons en de andere schepselen. Jezus, de zoon van God maakt deze verbindingen weer heel; daar kan niemand omheen. Ik geloof niet dat ons uiteindelijke bestemming in de hemel ligt. In de verre toekomst geloof ik dat de hemel en aarde weer een zullen zijn en God zal in zijn schepping wonen. Tot die tijd mogen wij door de heilige Geest momenten van verademing beleven en mogelijk maken voor andere schepsels.