Jaarverslag 2020

Akker

Ik heb onder het maaisel bonen gezaaid en een strook huttentut. Dit is vrijwel allemaal mislukt. Door de laag maaisel bleef de bodem goed vochtig (extreem droog voorjaar!!), maar daardoor hadden de muizen vrij spel. Deze hebben alle zaden opgegeten. Voor de huttentut had ik het maaisel weg gehaald. Daardoor droogde de bodem zo snel uit, dat het zaad wel ontkiemde maar vervolgens in de hitte en droogte verkommerde. Het onkruid deed het overigens voorbeeldig.

Afgelopen herfst hebben we 6 karren paardenmest en maaisel naar de akker gereden om daar te composteren. De paardenmenst moet eraan bijdragen dat het maaisel sneller composteerd. Ik heb meegedaan aan een life-stream uitzending van de documentaire “Kissing the ground”; veel geleerd over bodemverbetering en klimaatbuffering.

Grasland

De graslandpercelen heb ik gemaaid en gehooid voor zover mogelijk. In het voorjaar de punt met de fruitbomen. De grasdominantie wordt al minder en de kruiden nemen langzaam toe. Misschien dat hier in de nazomer nog een kudde schapen komt grazen. Het middenperceel maai ik altijd in september. Ik wacht namelijk totdat alle pastinaak en peen zijn uitgebloeid. Hooi maken kan dan niet meer vanwege de korte dagen. Ik heb nog een 3-wielige wagen zodanig verbeterd, dat hierop ook hooi tijdelijk kan worden opgeslagen. Vanwege de droogte had Klaasjan niet genoeg gras. Daarom heeft hij de schapen op het middenperceel laten weiden.

Vanwege het droge voorjaar is het amfibieseizoen mislukt. De sloot droogde voortijdig op. Ik probeer i.o. met het waterschap en de boer naast mij om een overstortput te plaatsen. Dit is om het water langer in de sloot te houden.

Weldijk

Dit voorjaar hebben we 2 perceeltjes aan het begin van de dijk gemaaid en gehooid. Het weer was buitengewoon en deze percelen zijn erg voedselrijk. In augustus hebben we dit wederom gemaaid en gehooid. Zo bevorderen we de kruidenrijkdom. 

Eind augustus en in de loop van september is de dijk gemaaid met de taludmaaier. Dit is een stuk goedkoper dan het inhuren van een loonbedrijf. Er is een plantenlijst samengesteld en een uitgebreide vogeltelling uitgevoerd t.b.v. Agrarische Natuurvereniging Poldernatuur. Dit jaar had ik 5 paartjes kneu en sinds lange tijd vond ik weer ruige anjers op een opril langs de dijk!

 In de winter 2019/2020 heb ik wederom bomen besteld en geplant. Deze grote bomen hebben op de dijk erg veel last van droogteperioden (voorjaar en zomer!!). Ik heb nu metselkuipen ingezet, waarin ik een gaatje heb geboord. Zodoende kan het water in een klein straaltje de bomen bevloeien. Ik moet desondanks toch weer wat bomen inboeten.

Verder heeft het waterschap mij weer grote dienst bewezen door een rij struikjes kapot te klepelen; die heb ik ook weer vervangen.

Schuur

Ik ben dit jaar een eind gekomen met het potdekselen van de wanden. Ik heb de planken tijdens de warme zomerdag in de teer gezet.

Bijen

De bijen hadden het goed, maar toch viel de honingoogst tegen. Dat wil zeggen dat ik alleen in het voorjaar honing heb gewonnen. Ik kreeg een paar volkjes van het erf van Mirjam Wiskerke uit Oudelande. Deze waren aan hun lot overgelaten door de eigenaar.

Groepen

Er is dit jaar 1 groep op bezoek geweest uit de Mozeskerk in Middelburg. Ik heb ze een rondleiding over het terrein gegeven en uitleg over het ‘bijbels boeren’. Als dank hebben zij een gift van 100 euro gegeven. In november kwam er nog en kleine groep helpers van John Oostdijk (Atlantic Bridges in Kruiningen). Vanwege de coronacrisis konden we maar beperkt werken. Op de Nationale e Natuurwerkdag hebben we slechts met 3 personen kunnen werken. Wijnand, Richard en ik zijn begonnen met de houtsingel; de eerste houtoogst!

Ijzertijdboerderij

Ik heb contact gezocht met Nathalie de Visser over mijn initiatief om een boerderij uit de ijzertijd na te bouwen. Door corona konden we echter geen afspraken maken met de Universiteit van Gent. We zijn met het hele gezin naar het Archeon gegaan voor inspiratie. Ik was er in geen 25 jaar meer geweest!

Financieel

saldo’s

(nog niet bekend)

inkomsten

(nog niet bekend)

uitgaven

Bankkosten

–  € ?  bankpas

–  € 153,20 (vergelijk dat eens met vorig jaar!)

€ 84,60 t.b.v. webhosting

€ 40,- t.b.v. conferentie over kleinschalige landbouw (CSA)

€ 69,20 t.b.v. Leven van het land, pootaardappelen;

€ 780,45 t.b.v. verbouw gastenkeet (wanden);

€ 384,54 t.b.v. verbouw keet (dak);