Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Akker

Ik heb dit jaar opnieuw aardappelen gepoot. Eerst moest de grond worden verbeterd. Daarom heb ik een groot deel van alle maaisel op rillen op de bodem gelegd. Hierdoor kan het organisch gehalte van de bodem verbeteren. Ook dit jaar was er een droge periode waarin ik geen water kon geven. Van de buren kon ik een oude betonnen container bemachtigen en die heb ik laten ingraven. Hierop moeten dan de dakgoten aan de schuur worden aangesloten. In januari heb ik de loonwerker Smits de sloot laten uitmaaien; ik kwam er zelf niet meer aan toe.

 Grasland

In het voorjaar hebben we de punt met de fruitbomen bij de ingang gemaaid en gehooid; in augustus hebben we dat weer gedaan. Dit is altijd een vrij voedselrijk perceeltje dat door 2x maaien en afvoeren iets kruidenrijker wordt. 

Het middenperceel is ook gemaaid, maar pas in de nazomer. Helaas konden we dat niet hooien vanwege de regenbuitjes en doordat we het niet snel tijdig konden binnenhalen. Daarom moeten we meer karren hebben, zodat we het hooi daarop tijdelijk met een zeil kunnen afdekken. Ik heb in elk geval 1 vierwielige kar van een bodem voorzien. Ook de andere percelen zijn gemaaid en het maaisel is afgevoerd om te composteren.

Weldijk

In het voorjaar heb ik 1 perceeltje aan het begin van de dijk gemaaid en gehooid. Dit is altijd erg ruig, dus dat kan je beter 2x per jaar maaien. In augustus hebben we het nog een keer gedaan.

Eind augustus en in de loop van september is de rest van de dijk gemaaid met de taludmaaier. Dit is een stuk goedkoper dan het inhuren van een loonbedrijf. Er is een plantenlijst samengesteld en een vogeltelling uitgevoerd t.b.v. Agrarische Natuurvereniging Poldernatuur.

In de winter 2018/2019 heb ik bomen besteld en geplant. Deze grote bomen hebben op de dijk erg veel last van droogteperioden (zomer !!) en dan moet ik ze bewateren. Ik heb nu een oude giertank van 500 l. gekocht die ik kan vullen met regenwater uit de regenbak thuis. Het nadeel is echter dat de bodem de plens water die ik geef niet zo snel kan opnemen. Dat is dus inefficiënt gebruik van water. Ik heb dus weer wat bomen moeten inboeten.

Groepen

We hebben met de ‘Vrijbranders’ de elzensingel afgezet en de wilgen langs de Hooglandse dijk geknot. Het hout hebben we verdeeld voor onze kachels. Het waterschap heeft ongemerkt de slootkanten verammezakt; gelukkig had ik de rechterkant zelf al gedaan. Diepe sporen die ik het hele jaar zal voelen.

Financieel jaarverslag

Triodos-bankrekening

saldo per 1-1-2019:     €       74,32

saldo per 31-12-2019: € 1.655,42

ASN-spaarrekening

saldo per 1-1-2019:     € 3.000,-

saldo per 31-12-2019: € 600,-

Wat kwam binnen?

€ 1.800,00 aan giften.

€   125,00 van het ND voor een column.

Wat ging eruit?

€ 317,- t.b.v. loonwerker Smits voor het maaikorven van de Weldijksloot en het ingraven van een betonnen wateropslag;

€ 72,60 t.b.v. webhosting van de website;

€ 20,00 bankpas

€ 115,64 bankkosten

€ 39,85 t.b.v. Leven van het land, pootaardappelen van oude rassen;

€ 43,50 t.b.v. Vreeken’s zaden, erwten en bonen van oude rassen;

€ 159,00 t.b.v. Kopersporen, een nieuwe spade;

€ 31,16 t.b.v. Welkoop, een mestvork;

€ 416,31 t.b.v. PontMeyer, bodemplaten voor 4-wielkar;

€ 146,65 t.b.v. De Keltenhof, bloembollen voor de bijen;

€ 53,94 t.b.v. Welkoop, nieuw stelen voor harken en schoffels.

€ 1.594,04 t.b.v. Stam, Rheezerveen; een handkar om klepelmaaisel af te voeren