Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

Akker

Ik heb met veel pijn en moeite alle bagger langs de slootkant naar een akkerperceeltje gereden. Daarin heb ik aardappelen gepoot, maar door de droogte (zomer!!) en de harde kluiten konden de aardappelen niet gedijen. Van een paar planten had ik een goede oogst. 

Grasland

In het voorjaar hebben we de punt met de fruitbomen bij de ingang gemaaid en gehooid; in augustus hebben we dat weer gedaan. Dit is altijd een vrij voedselrijk perceeltje dat door 2x maaien en afvoeren iets kruidenrijker wordt. Het middenperceel is ook gemaaid, maar pas in de nazomer. Helaas konden we dat niet hooien vanwege de regenbuitjes en doordat we het niet snel tijdig konden binnenhalen.

Weldijk

Eind augustus en in de loop van september is de dijk gemaaid met de taludmaaier. Dit is een stuk goedkoper dan het inhuren van een loonbedrijf. Er is een plantenlijst samengesteld en een vogeltelling uitgevoerd t.b.v. Agrarische Natuurvereniging Poldernatuur.In de winter 2017/2018 heb ik bomen besteld en geplant. Deze grote bomen hebben op de dijk erg veel last van droogteperioden en dan moet ik ze eigenlijk bewateren. Er is daarom weer een aantal bomen afgestorven, omdat ik geen water heb.