Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

Presentaties

Op verzoek van Kerk in Aktie heb ik een 4-tal presentaties gegeven in Goes, Hoek, Oost-Souburg en Nieuwerkerk. De presentatie ging over het ‘bijbelse boeren’ dat ik op het stukje land uitvoer.

Ik heb een dagdeel in april een schoolklas over ‘de vloer’ gehad en een bijenles gegeven.

Ook heeft Melle zijn verjaardag gevierd op het landje. Dit is voor zijn klasgenoten een belevenis!

Het landje

Eind 2016 hadden de jongens van het Werkend Trekpaard een akkertje geploegd. In april 2017 hebben ze het ook geëgd. Daarna heb ik het met de hand ingezaaid met haver. Het was een droog voorjaar en het zaad kreeg ook maar een of twee buitjes regen. Dat was toch voldoende om te ontkiemen om daarna genoeg water uit de bodem op te boren. In juni (?) hadden we ons feest. Theanne en ik waren 10 jaar getrouwd en was ons landje 10 jaar onder onze hoede. Ik was ook nog in maart 50 geworden. Dankzij het wiedwerk op die feestdag lag de haverakker er weer keurig bij. Daarna begon de natte zomer en groeide het graan verder. Ook zeldzame spiesleeuwenbek en de eironde leeuwenbek en de kleine wolfsmelk kwamen op. Al eerder in het seizoen breidde de klavervreter zich uit en kwam er een eenzame bijenorchis op. In de herfst kwamen we tijdens de landelijke natuurwerkdag met A Rocha bij het afzetten van het hakhoutbosje nog een uitgebloeide breedbladige wespenorchis tegen. Kennelijk heeft de bodem zich voldoende hersteld de afgelopen 10 jaar!

Delen van het landje en de Weldijk zijn gemaaid. De dijk dit keer met de hand. Daarvoor heb ik een cursus zeisen gevolgd in België. Het maaisel heb ik afgevoerd naar de composthoop op het voorste deel van het terrein.

Op het eind van het jaar kon ik met het Waterschap Scheldestromen afspreken, dat er dit najaar zou worden gebaggerd. De bagger is op de kant gelegd. Het klepelmaaisel heb ik uit de slootkanten geharkt; dit composteer ik later. De grond moet eerst doorvriezen, voordat ik het naar het akkertje transporteer.

De op de kant gelegde bagger kan nu drogen en doorvriezen. Het maaisel heb ik op de kant geharkt.

Er is ook weer behoorlijk wat tijd gaan zitten in het inboeten van bosplantsoen in het bosje en aan de Weldijk. Door het droge voorjaar en omdat veel struikjes waren gestikt door legerig gras en brandnetels was er toch wat uitval.

Inmiddels zijn we ook druk bezig aan de dijk. Klaas Jan en ik zijn als ‘buurman en buurman’ regelmatig te zien op de Weldijk en bezig met maaien, planten, rasters en de schapen nalopen.

Inmiddels zijn er ruim 50 bomen geplant; voornamelijk zomereik en steeliep om de afstervende schietwilgen te vervangen. Ik heb ook 5 acacia’s en 5 zwarte populieren geplant in het ondertalud; de ene soort voor de bijen, de andere ter voorbereiding op de wederkomst van Jezus Christus. In Jesaja 55 staat dat de bomen in het veld zullen klappen voor Hem! – dat zijn met name de populieren (populus = mensen!) die in een zacht briesje hun bladeren laten klapperen. 

Voor de tuin ten slotte heb ik nog 5 karren ruige paardenmest verzameld. Deze moet eerst composteren.

Financieel overzicht 2017:

Inkomsten

Giften:                                                                       1.300,-

Presentaties:                                                                150,-

Opbrengst verkoop groene bijbel:                                40,-

Totaal:                                                                       1.490,-

Uitgaven

Bankkosten:                                                               123,66 (!)

Plantgoed (struweel):                                               649,16

Kruidenmengsel:                                                         47,70

Picknickbanken (2x):                                                 400,00

Pootaardappelen:                                                        35,65

Eggen akker:                                                              150,00

Tamme kastanjebomen:                                             97,25

Laanbomen Weldijk:                                               1.747,00

Website:                                                                    235,95

Inboet fruitbomen:                                                    207,66

Totaal:                                                                     3.694,03

ASN spaarrekening:

Saldo per 01-01-2017: 4.900,-

Saldo per 31-12-2017: 2.500,-

Triodos zakenrekening:

Saldo per 01-01-2017: 126,88

Saldo per 31-12-2017: 213,32