Jaarverslag 2016

1. Activiteiten

In het voorjaar heb ik een deel van de moestuin gereed gemaakt om aardappels te poten. De kompost was echter nog niet helemaal verteerd, waardoor ongedierte ook een deel van de oogst opeiste. De tuinbonen waren voortreffelijk. Ook de pompoen- en courgetteoogst waren ‘zwaar’.

Eind mei heb ik twee perceeltjes gemaaid en gehooid. Het hooi is afgevoerd naar de schaapherder Klaas Jan van der Kolk. Dat scheelt veel kompost en het hooi wordt zo nuttig gebruikt.

Dit jaar was er niet zoveel bezoek; alleen de plaatselijk afdeling van de Christen Unie hield zijn jaarvergadering bij mij in de schuur. Ik heb voor hen een rondleiding gegeven. Tussendoor heb ik aan de schuur getimmerd. De gevels zijn nu ook dicht met plaatmateriaal. Soms zit er een torenvalk of kerkuil binnen.

In augustus en september heb ik het maaiwerk uitgevoerd op de percelen van het land uitgevoerd. Dankzij de maaibeurt in het voorjaar waren de Heelblaadjes flink uitgebreid en waren er twee planten IIzerhard opgekomen. Een deel van dit hooi kon ik ook bij Klaas Jan afleveren.

De oogst dit jaar was rijk wat de appels betreft; de peren waren minder. Melle heeft dapper meegeholpen. Een deel heb ik samen met Bart Jongsma van de dorpsraad geoogst. Hij zou er een calvados van brouwen.

Pas in oktober is de dijk gemaaid door de loonwerker. De rekening viel dit jaar zo hoog uit, dat ik besloten heb om de dijk volgend jaar zelf met de hand te gaan maaien. Via de Agrarische Natuurvereniging Poldernatuur heb ik een overeenkomst afgesloten, zodat ik voor het beheerwerk een vergoeding krijg. Overigens heeft het maaien en afvoeren wel zijn uitwerkingen. Marjolein, Glad parelzaad e.a. breiden uit; IJzerhard was dit jaar nieuw.

In oktober is er geploegd door twee vrijwilligers van het Werkend Trekpaard. Een zware klus, zodat er ten slotte met drie paarden is gewerkt. Nu maar hopen dat het een beetje gaat vriezen de komende winter.

In november zijn we begonnen met het afzetten van de elzensingel aan de rand van het perceel. Het takhout werd op rillen gelegd met een paar doorgangen voor de hazen en fazanten. Met een paar vrijwilligers van A Rocha hebben we deze klus aangepakt en twee dagdelen gewerkt. In 2017 gaan we verder. Degene die willen kunnen een karretje hout meenemen voor eigen gebruik.

Begin december is de sloot weer gemaaid. Omdat de kosten van de loonwerker die deze klus uitvoert aanzienlijk waren gestegen, heb ik besloten om het volgend jaar met de hand te doen. Ik kan het riet namelijk goed gebruiken als dakbedekking. Wellicht een idee op volgend jaar met vrijwilligers te experimenteren met het maaien en het rietdekken.

Eind december heb ik het uit de sloot gemaaide riet op hopen gezet. Komend voorjaar gaan die weer op de komposthoop.

2. Financieel

Inkomsten

Er is € 1.328,22 binnengekomen. Er is inmiddels € 953,22 op de spaarrekening gezet. In totaal staat er € 5.000,- op de spaarrekening bij de ASN bank. Dit bedrag dient t.z.t. om de historische boerderij op te bouwen.

Saldo bankrekening (Triodos)

per 01-01-2016: €    133,32

Saldo bankrekening (Triodos)

per 31-12-2016: €    126,88

Saldo spaarrekening (ASN)

per 05-01-2016: € 4.046,78

Saldo spaarrekening (ASN)

per 31-12-2016: € 4.900,00

Saldo spaarrekening (ASN)

per 09-01-2017: € 5.000,00

Uitgaven

Hieronder volgt een overzicht van uitgaven van het afgelopen jaar (2016):

Bankkosten: € 93,84

Kosten website: € 114,95

2 Tamme kastanjeboompjes: € 34,75

Bloemzaadmengsel: € 95,40

Pootgoed aardappels: € 112,50

Patrijskebier: € 30,00

Totaal: € 481,44

Deze bovenstaande kosten zijn voor rekening van Stichting Tijden van Verademing geboekt. De onderstaande uitgaven zijn door mij prive voor rekening genomen.

Maaien dijk: € 1.428,10

Uitmaaien sloot: € 290,40

Onkosten ploegen: € 200,00

Tuingereedschap: € 238,00

Bijenkast en wassmelter: € 250,00

Binnenband maaier: € 21,50

Totaal: € 2.428,00

Vooral de maaikosten van sloot en dijk waren dit jaar hoog. Ik heb die prive voor rekening genomen. In 2016 is door mij een overeenkomst afgesloten via de Agrarische Natuurvereniging Poldernatuur met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dat kon het beste prive geregeld worden in plaats van met de stichting. Ik krijg ongeveer € 800,- maar het precieze bedrag moet nog worden uitgekeerd (in 2017).