Jaarverslag 2021

Vanwege de drukte met het eigen bedrijf is er op het landje van Melk en Honingh niet veel gebeurd, behalve het jaarlijkse beheer. Begin 2021 kwamen er een paar jongeren helpen met het afzetten van de houtsingel aan het eind van het perceel. De eiken en de haagbeuken in de singel zijn in 2008 geplant en waren nu zo’n 13 jaar gegroeid. Het werd hoog tijd dat ze werden afgezet. De jongeren waren afkomstig uit Albanië, Hongarije, Libanon en voormalig Oost-Duitsland via een internationaal christelijk project “Atlantic bridge”. Richard en Wijnand zijn ook nog een dagje komen helpen. In de loop van 2021 zijn de bomen vrijwel allemaal weer uitgelopen. Eind 2021 is er nog een keer gewerkt door een groep vrijwilligers van de werkgroep A Rocha en de Vrijbranders en familie en vrienden. Toen is de middelste houtsingel afgezet. Overigens werden niet alle bomen in de singel afgezet. De vogelkers en boskrieken zijn allen blijven staan, omdat dat belangrijke bijenplanten zijn.

Het grasland aan het begin van het land is zoals gebruikelijk 2 keer gemaaid en het gras is gehooid. Ook een perceel aan de Weldijk is 2 keer gemaaid en gehooid. De rest van de dijk is nog niet gemaaid, omdat de maaimachine het niet meer deed. Reparatie neemt tegenwoordig maanden in beslag; zeker als kleine ondernemer kom je altijd achteraan. Nu plan ik dat in voor begin maart 2022, voor het broed- en groeiseizoen. Overigens is de beheervergoding voor de dijk helemaal ingetrokken. Volgens het ministerie staan er te veel bomen op. Niemand van hen is komen kijken en de plantenlijst die ik aanlever bij Poldernatuur is kennelijk ook buiten beeld: ruige anjer, wilde marjolein, glad parelzaad, hertshooi etc. Bovendien verdwijnen er jaarlijks zo’n 5 bomen vanwege de watermerkziekte. Typische bureaudictatuur. Het geeft niets. Binnenkort lopen de contracten af en ben ik een vrij mens. De beheervergoedingen voor dijkbeheer zijn toch al niet kostendekkend. Het middenstuk van het landje is wederom weer begraasd door de schapen van Klaasjan.

Aan het eind van het schooljaar kwam de klas van Melle op bezoek. Melle zit op het Calvijncollege in het tweede jaar van het gymnasium. Dat was leuk want tijdens de excursie merkte ik dat ze e.e.a. goed begrepen en ook goede vragen stelden. Ze hebben nog spelletjes gedaan en lekker gegeten en geklets met elkaar. Het was vanwege het covidbeleid geen gemakkelijk jaar voor hen geweest.

Verder heb ik gebouwd aan de schuur, maar daar kwam ik niet erg ver mee. Volgend jaar (2022) is weer een sabbatsjaar en hoeft het land geen landbouwproducten voort te brengen. Dat was overigens in 2021 ook dramatisch slecht. Ik had het veel te druk, dus het onkruid wierde telig en de aardappelen en de tuinbonen gingen eraan onderdoor. Daarbij heb ik ontdekt dat het laten liggen van de mulchlaag ideaal is voor woelmuizen en dat die de bonenplanten ondermijnden.

Ik weet nog niet hoe ik dat moet oplossen. Ik denk aan voorzaaien in potjes en uitplanten, waarbij ik de mulchlaag tijdelijk verwijder.

De keet hebben we gepimpt. Hij is er uiterlijk erg op vooruitgegaan en er kan nu ook in gelogeerd worden. De dakgoten en de kachel moet nog worden aangesloten. Het was een keuze om te slopen of op te knappen; uiteindelijk zou slopen net zoveel tijd en geld hebben gekost.

In de zomer kregen we bezoek van een ransuil. Kennelijk had hij het niet breed, want hij was niet schuw en overdag actief. Hopelijk heeft hij het overleefd.

Gelukkig kwamen er ook weer een paar bijenorchissen op. Best bijzonder op zware kleigrond.

Ten slotte nog een afbeelding van de moerasandoorn, die een deel van de akker overwoekerd. Ook de bosandoorn kwam elders op het landje tevoorschijn. Overigens zijn het goede bijenplanten. De bijen hadden trouwens niet zo’n goed jaar. Het was koud en droog en veel honing is opgegaan aan de instandhouding van de ‘organisatie’, zoals dat in menselijke maatschappijen het geval is. Aan het eind van het voorjaar heb ik van 4 volken 10 ramen geslingerd. Dat is erg weinig, maar ik doe niet aan roofbouw.

Aan het begin van het jaar hebben we 8 wilgenbomen moeten kappen vanwege de watermerkziekte. Ik heb er dit keer 8 wintereiken voor terug geplant. Omdat de zomer voldoende vochtig was, heb ik ze maar 1x moeten bewateren.

Eindelijk is dit jaar ook het nieuwe hek geplaatst. Ik heb er nog geen foto van. Geen gedoe meer met die rol gaas en ik kan er nu een goed slot op maken.

In 2021 ben ik geïnterviewd door Josefien Oude Munnink over particulier natuurbeheer. Dat was erg leuk. Als het goed is wordt mijn verhaal opgenomen in haar boek over particulier natuurbeheer in Zeeland.

Financieel

Op 5 januari 2021 stond er € 4.300,- op de spaarrekening bij de ASN. Op 31 december 2021 staat er € 5.000,- op de rekening.

Op 1 januari 2021 stond er 25,96 op de betaalrekening bij de Triodos. Op 31 december 2021 staat er € 72,75 op de betaalrekening.

Inkomsten 2021:

Giften:                                                                       2.638,62

Uitgaven 2021:

Golfplaten t.b.v. afdak:                             167,34

Plantgoed Arborealis:                                           237,15

Imkershop, tymovar:                                           31,90

Plantgoed Valckenhof:                             733,02

Leven van het land, pootgoed:               47,10

Biogroei, zaden:                                           120,00

J. de Voogd, boek:                                           6,34

J.P. de Jong, boek:                                           8,00

SIA, landhek:                                                         459,80

Benzine:                                                         50,14

Kosten website:                                           103,92

Kosten zakelijke rekening:                             155,00

Kosten wereldpas:                                           20,00

Totaal:                                                                      2.139,71              

2022

Voor 2022 staat het afbouwen van de schuur op het programma. Het is dit jaar een sabbatsjaar, dus ik moet de bodem met rust laten. In de schuur moet nog een laag schelpen worden aangebracht en de gevels moeten worden afgetimmerd. Hiervoor heb ik al het materiaal ‘in huis’. Dan moet het dak worden afgemaakt. Ik heb nog telefoonpalen genoeg voor de dakspanten. Plaatwerk en pannen moet nog worden aangeschaft. Vervolgens wil ik de binnenmuren van leemsteen en oude IJsselklinkertjes opbouwen en kozijnen inbouwen. De baksteentjes heb ik in voorraad, maar de leemstenen en de kozijnen moeten worden besteld.

Het jaarlijkse maaibeheer neem ik weer ter hand in mei/juni en augustus/september. Begin dit jaar wordt nog een dag gewerkt om wilgen te knotten en om nog een restant van de houtsingel af te zetten.

Om de houtproductie te verhogen, wil ik extra dijkvakken inplanten met bomen en struweel. Vooral de dijkvakken aan de westkant van de Weldijk zijn botanisch oninteressant. Ik plant ook bloeiende en besdragende struiken voor de insecten en de vogels.