2014

Jaarverslag 2014

Bijen

Het voorjaar begon al vroeg; in de eerste week van maart waren er al regelmatig reinigingsvluchten. Ik had toen 2 volken die gelukkig goed de winter waren doorgekomen. Vanwege de goede weersomstandigheden was er veel dracht en ook vel honing; 32 potten van twee volken is een goede score. Ik oogst alleen volle raten, zodat de bijen altijd met voldoende honing blijven zitten. Dit is nodig om eventuele slechte perioden te overbruggen. Er was een volk dat werkelijk heel hard werkte; in een mum van tijd hadden de bijen nieuwe raat uitgebouwd en vol gesjouwd met honing. En op de een of andere leek het alsof dit volk in 2014 niet heeft gezwermd; de kast bleef altijd overlopen van bijen en nooit heb ik koninginnedoppen gevonden.

Ik heb 2 zwermen geschept. Een in Bakendorp in een hoge wilgenboom; een enorme zwerm waarvoor ik een lange ladder, een kast en een grote kieps moest lenen. Het overgieten in een nieuwe kast werd een drama – alsof je een emmer water in een zeef leeggoot. Voor mij geen losse bakken meer! De volgende dag was de zwerm weer vertrokken. Meer succes had ik met een kleine zwerm die in Goes uit een boom was gevallen. Met een kieps over het volk en veel bijkijks uit de buurt heb ik de bijen verzameld. Helaas is dit volkje tijdens het wintervoeren beroofd en uiteen geslagen. Volgende keer ingang verkleinen. Wat dit betreft zijn bijen net mensen; niet uit noodzaak, maar uit gemak- en hebzucht hebben de andere volken geroofd.

Bezoek en publiciteit

In de zomer heb ik een presentatie gegeven op de Jacques Elluldag in …. Er leuk om kritische zielsverwanten te ontmoeten. Ik heb ook een artikelaangelverd voor nummer twee van de Rode pil. Er was dit jaar veel belangstelling voor mijn project. Een bijbelstudiegroep uit Wageningen heeft in augustus een dagje geholpen met maaisel afvoeren. Naar aanleiding daarvan verscheen er in het Nederlands Dagblad een interview met mij over het beheer van het land. Er verscheen in de EOvisie een interview met een moderne veehouder uit Zegveld en ik met uiteraard extreem verschillende visies. In de Eva stond een artikel over ons gezin en het project.

Maaibeheer

Een jaarlijks terugkerend onderdeel is het maaien. Het grote stuk is gemaaid en het maaisel is naar de tuin getransporteerd om te composteren. Dit keer over een groter oppervlak, zodat het voldoende vochtig werd en sneller kon verteren. Het middenstuk rondom de poel mislukte, omdat de maaibalk van de maaier afbrak. Een flinke vertraging en kostenpost; het maaien heb ik nu uitgesteld tot begin maart 2015. Het puntje met de roggenakker heb ik ook gemaaid. Uiteindelijk kwam er nauwelijks rogge op, maar des te meer Dreps (Roggedravik). Na het maaien kwamen her en der weer de eironde- en spiesleeuwenbek op!

De slootkanten zijn door het waterschap geklepeld. De voordelen daarvan zijn: het is gratis en het maaisel is makkelijker te hanteren en af te voeren. Het nadeel: alles wordt verpulverd en het is de vraag of de onderwatervegetatie en de dieren het hebben overleefd.

Schuur

Ik ben flink opgeschoten met de schuur. Er zijn een paar dakstaanders opgericht en aan het einde van het goede weer, had ik ook de dakplanken er op zitten. Daardoor blijft het eronder droog. Het zeil heeft gelukkig de meeste najaarsstormen doorstaan.

De platen voor de zijwanden heb ik nog niet kunnen zetten. Al met al heb ik er behoorlijk wat tijd en geld in geïnvesteerd.

Plan Historische boerderij

Gelukkig kon ik met wat tijd vanuit mijn werk een plan opstellen voor de oprichting van de Historische boerderij. Het is min of meer klaar, maar er moet nog commentaar op worden geleverd. Ik heb het plan zo opgesteld dat het ook als draaiboek of als gebruiksaanwijzing kan worden gebruikt.

Waarnemingen

Er waren dit jaar meer bloeistengels van de klavervreter opgekomen (foto). Op het roggeveldje kwamen gelukkig de eironde- en spiesleeuwenbek op. Ik hoop in de toekomst regelmatig akkertjes te bebouwen, maar dat vergt nog te veel tijd. Er zitten woelmuizen in grasveld. Meestal tot schrik van de boer, maar voor roofvogels een lekkere grote hap. Helaas een woelmuis doodgemaakt door een tik van de maaier. Ik heb een bunzing waargenomen. Kennelijk heeft het opbouwen van grote hopen maaisel en een stobbenwal effect, want daarin bivakkeren ze het liefst. Tijdens het maaien heb ik nog dwergmuizen gezien en natuurlijk veel veld- en bosmuizen. Ik heb nog gekeken naar de Argusvlinder tijdens de jaarlijkse teldagen, maar helaas.

In het voorjaar heb ik een cursus planten determineren met de Heukels gevolgd. Er leerzaam, maar veel werk om die methode te hanteren. Ik houd het voorlopig maar bij mijn plaatjesboeken.

De dijk

In de laatste maand december hebben Theanne en ik nog een dijk gekocht. De eigenaar had deze geërfd, maar vanwege zijn emigratieplannen moest hij er van af. De schaapherder heeft nu de noordelijke helft gekocht en wij de zuidelijke helft vanwege de ruige anjer en de wilde marjolein. De dijk is enorm verruigd met riet, brandnetels en dauwbraam. Ik denk dat ik volgend jaar toch de loonwerker inschakel om twee keer met een korfmaaier het achterstallige onderhoud aan te pakken.