nov 26, 2020:  Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020 inclusief financien  
nov 26, 2020:  Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 iniclusief jaarrekening  
nov 26, 2020:  Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

  

Akker

Ik heb met veel pijn en moeite alle bagger langs de slootkant naar een akkerperceeltje gereden. Daarin heb ik aardappelen gepoot, maar door de droogte (zomer!!) en de harde kluiten konden de aardappelen niet gedijen. Van een paar planten had ik een goede oogst. 

Grasland

In het voorjaar hebben we de punt met de fruitbomen bij de ingang gemaaid en gehooid; in augustus hebben we dat weer gedaan. Dit is altijd een vrij voedselrijk perceeltje dat door 2x maaien en afvoeren iets kruidenrijker wordt. Het middenperceel is ook gemaaid, maar pas in de nazomer. Helaas konden we dat niet hooien vanwege de regenbuitjes en doordat we het niet snel tijdig konden binnenhalen.

Weldijk

Eind augustus en in de loop van september is de dijk gemaaid met de taludmaaier. Dit is een stuk goedkoper dan het inhuren van een loonbedrijf. Er is een plantenlijst samengesteld en een vogeltelling uitgevoerd t.b.v. Agrarische Natuurvereniging Poldernatuur.In de winter 2017/2018 heb ik bomen besteld en geplant. Deze grote bomen hebben op de dijk erg veel last van droogteperioden en dan moet ik ze eigenlijk bewateren. Er is daarom weer een aantal bomen afgestorven, omdat ik geen water heb.

 

 
sep 24, 2018:  Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

 

Presentaties

Op verzoek van Kerk in Aktie heb ik een 4-tal presentaties gegeven in Goes, Hoek, Oost-Souburg en Nieuwerkerk. De presentatie ging over het ‘bijbelse boeren’ dat ik op het stukje land uitvoer.

 

Ik heb een dagdeel in april een schoolklas over ‘de vloer’ gehad en een bijenles gegeven.

Ook heeft Melle zijn verjaardag gevierd op het landje. Dit is voor zijn klasgenoten een belevenis!

 

Het landje

Eind 2016 hadden de jongens van het Werkend Trekpaard een akkertje geploegd. In april 2017 hebben ze het ook geëgd. Daarna heb ik het met de hand ingezaaid met haver. Het was een droog voorjaar en het zaad kreeg ook maar een of twee buitjes regen. Dat was toch voldoende om te ontkiemen om daarna genoeg water uit de bodem op te boren. In juni (?) hadden we ons feest. Theanne en ik waren 10 jaar getrouwd en was ons landje 10 jaar onder onze hoede. Ik was ook nog in maart 50 geworden. Dankzij het wiedwerk op die feestdag lag de haverakker er weer keurig bij. Daarna begon de natte zomer en groeide het graan verder. Ook zeldzame spiesleeuwenbek en de eironde leeuwenbek en de kleine wolfsmelk kwamen op. Al eerder in het seizoen breidde de klavervreter zich uit en kwam er een eenzame bijenorchis op. In de herfst kwamen we tijdens de landelijke natuurwerkdag met A Rocha bij het afzetten van het hakhoutbosje nog een uitgebloeide breedbladige wespenorchis tegen. Kennelijk heeft de bodem zich voldoende hersteld de afgelopen 10 jaar!

 

Delen van het landje en de Weldijk zijn gemaaid. De dijk dit keer met de hand. Daarvoor heb ik een cursus zeisen gevolgd in België. Het maaisel heb ik afgevoerd naar de composthoop op het voorste deel van het terrein.

 

Op het eind van het jaar kon ik met het Waterschap Scheldestromen afspreken, dat er dit najaar zou worden gebaggerd. De bagger is op de kant gelegd. Het klepelmaaisel heb ik uit de slootkanten geharkt; dit composteer ik later. De grond moet eerst doorvriezen, voordat ik het naar het akkertje transporteer.

 

 

De op de kant gelegde bagger kan nu drogen en doorvriezen. Het maaisel heb ik op de kant geharkt.

 

Er is ook weer behoorlijk wat tijd gaan zitten in het inboeten van bosplantsoen in het bosje en aan de Weldijk. Door het droge voorjaar en omdat veel struikjes waren gestikt door legerig gras en brandnetels was er toch wat uitval.

 

Inmiddels zijn we ook druk bezig aan de dijk. Klaas Jan en ik zijn als ‘buurman en buurman’ regelmatig te zien op de Weldijk en bezig met maaien, planten, rasters en de schapen nalopen.

Inmiddels zijn er ruim 50 bomen geplant; voornamelijk zomereik en steeliep om de afstervende schietwilgen te vervangen. Ik heb ook 5 acacia’s en 5 zwarte populieren geplant in het ondertalud; de ene soort voor de bijen, de andere ter voorbereiding op de wederkomst van Jezus Christus. In Jesaja 55 staat dat de bomen in het veld zullen klappen voor Hem! – dat zijn met name de populieren (populus = mensen!) die in een zacht briesje hun bladeren laten klapperen. 

 

Voor de tuin ten slotte heb ik nog 5 karren ruige paardenmest verzameld. Deze moet eerst composteren.

 

 

 

Financieel overzicht 2017:

 

Inkomsten

Giften:                                                                       1.300,-

Presentaties:                                                                150,-

Opbrengst verkoop groene bijbel:                                40,-

Totaal:                                                                       1.490,-

 

Uitgaven

Bankkosten:                                                               123,66 (!)

Plantgoed (struweel):                                               649,16

Kruidenmengsel:                                                         47,70

Picknickbanken (2x):                                                 400,00

Pootaardappelen:                                                        35,65

Eggen akker:                                                              150,00

Tamme kastanjebomen:                                             97,25

Laanbomen Weldijk:                                               1.747,00

Website:                                                                    235,95

Inboet fruitbomen:                                                    207,66

Totaal:                                                                     3.694,03

 

 

ASN spaarrekening:

Saldo per 01-01-2017: 4.900,-

Saldo per 31-12-2017: 2.500,-

 

Triodos zakenrekening:

Saldo per 01-01-2017: 126,88

Saldo per 31-12-2017: 213,32

apr 3, 2017:  Jaarverslag 2016

Stichting Tijden van Verademing

9 januari 2017

 

Jaarverslag 2016

 

 
jan 25, 2016:  Jaarverslag 2015

Het jaarverslag beschrijft de gebeurtenissen en wetenswaardigheden van het afgelopen jaar 2015.  
mrt 25, 2015:  2014


 

 
okt 14, 2012:  2012

Voorjaar
De bijen zijn de winter goed doorgekomen! Gedurende de winter heb ik steeds gekeken naar dode bijen, maar de aantallen vielen reuze mee. Begin maart was ik getuige van hun reinigingsvlucht. Prachtig om te zien hoe ze op de eerst warme voorjaardag naar buiten gingen - als kalveren uit de stal (Maleachi 3: 20). Tijdens de peren- en appelbloei groeide het volk enorm en hebben ze flink wat honing kunnen produceren. ...
 
okt 18, 2011:  2011

Als ik terug kijk op het afgelopen driekwart jaar moet ik concluderen dat het een aardig rampjaar is geweest. Het begin van een groentetuin gesmoord in akkerdistel, bijen die door de natte zomer net genoeg honing voor zichzelf konden verzamelen, de tractor die tot twee keer toe zware averij opliep en ervoor zorgde dat de spaarrekening regelmatig werd aangesproken....

 
jan 13, 2010:  2010

Het is nu januari en het is stil op het land. Vorig jaar heb ik een behoorlijke hoeveelheid ruigte laten staan en daarin schuilen hazen, fazanten tegen de kou en scharrelen heggemussen, putters e.d. in de luwte naar voedsel.

 
sep 8, 2009:  2009

Het sabbatsjaar liep wel een beetje uit in 2009, want ik merk dat een vierdaagse werkweek en de verzorging van een baby weinig tijd overlaat om eens goed aan te pakken. Desondanks is het plantgoed goed aangeslagen. Het perceel is in drie stukken verdeeld; allereerst door een doornhaag van meidoorn, sleedoorn en egelantier met een paar mispelstruiken ertussen. De tweede scheiding ...  
sep 8, 2009:  2008

Dit jaar heb ik uitgeroepen als sabbatsjaar voor het land. In februari ben ik begonnen met het inzaaien van een bloemenmengsel (Cruijdthoeck). Terwijl mijn buurman met een 150 pk John Deere zaai-egcombinatie zijn zomertarwe de grond in joeg ...
 
aug 3, 2009:  In den beginne...

In december 2007  heb ik op aandringen van Theanne een hectare land gekocht. Met een bevriende vastgoedmakelaar bezochten we het driehoekige perceel tussen de Weldijk en de Hooglandsedijk. Terwijl de zon langzaam ...